Справжнім, я (Користувач) даю добровільну згоду ТОВ «РОКСОР», розташованому за адресою https://visame.com.ua/ (далі - Оператор), на обробку наданих мною персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові, дата, місце народження, вік, стать, адреса, телефон, адреса електронної пошти, відомості про місце роботи та посади, а також іншої зазначеної мною інформації). Згода дається на будь-які дію (операції) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання , передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, з метою надання Сервісів і надання Послуг (виконання угод і договорів з Користувачем), ідентифікації Користувача як сторони в рамках угод і договорів, надання Користувачеві персоналізованих Сервісів, зв'язку з користувачем, у тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробки запитів і заявок від користувача, поліпшення якості Послуг, зручності їх використання, розробки нових Сервісів і послуг, таргетування рекламних матеріалів, проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних і в інших цілях, про ределенном видами діяльності в Статуті Оператора. Я погоджуюся з тим, що Оператор під свою відповідальність має право доручити обробку персональних даних будь-якій третій особі на свій розсуд, у тому числі здійснення такою особою конфіденційності та захисту моїх персональних даних. Передача моїх персональних даних третій стороні і отримання від третьої сторони персональних даних може здійснюватися зазначеними операторами персональних даних з дати підписання даного згоди. Згода на обробку моїх персональних даних та інші вищевказані дії надається без обмеження терміну його дії. Я сповіщений про те, даний згода може бути відкликане мною за допомогою складання відповідної письмової заяви, яке може бути направлено мною на адресу Оператора на адресу електронної пошти [email protected], поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення вручений або особисто під розписку представнику Оператора, але не пізніше, ніж за 1 (один) місяць до дати набрання відповідним відкликання в силу. Я також погоджуюся з тим, що реєстрація на Сайті Оператора (https://visame.com.ua/) іабо оформлення Заявки на послуги Оператора з урахуванням попереднього ознайомлення з цим текстом є, достатньою формою згоди на обробку моїх персональних даних. Зазначена форма згоди дозволяє підтвердити факт отримання моєї згоди, при цьому письмова форма або інші докази для додаткового підтвердження мого вільного волевиявлення Оператору не будуть потрібні. Моя згода є конкретним, поінформованим і свідомим.

«Даю згоду на передачу, зберігання, використання та поширення через Бюро кредитних історій інформації, щодо себе та згоду ТОВ "Українському бюро кредитних історій", що знаходиться за адресою: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-д. на збір, зберігання і використання інформації з інших джерел, яка впливає на можливість виконання моїх зобов'язань відповідно до ст.9, ст.11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій», а так само на доступ і отримання своєї кредитної історії в ТОВ "Українське Бюро кредитних історій" у порядку, передбаченому ст.11 Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних ».

А також згоден з тим, що в разі неналежного виконання своїх зобов'язань ТОВ «Українське бюро кредитних історій», де буде зберігатись і оброблятися моя кредитна історія, розмір фінансової відповідальності ТОВ «Українське бюро кредитних історій» перед мною обмежується розміром, що вказаний в договорі про надання інформаційних послуг, укладеним між Банком / Лізингова компанія / Страхова компанія / Не фінансова організація ін., та ТОВ «Українське бюро кредитних історій»

Ми хочемо повідомити Вас про переказ коштів

Дозволити